4 DASAWARSA PENDIDIKAN DAN PENTARBIAHAN

MAAHAD TARBIAH ISLAMIAH ALANSAR

Maahad Tarbiah Islamiah AlAnsar [MTIAA] merupakan sebuah institusi pendidikan berteraskan Tahfiz Akademik yang meletakkan PENTARBIAHAN sebagai tunjang utama. MTIAA berdaftar dibawah Bahagian Pendidikan, Jabatan Agama Islam Selangor menggunakan Kod Sekolah BZH3004

PENDIDIKAN BERTERASKAN TAHFIZ AKADEMIK

SILIBUS BERTUNJANGKAN DAKWAH DAN TARBIAH

ALANSAR

PENSIJILAN AKADEMIK

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM) | SIJIL MENENGAH UGAMA (SMU) | TAHFIZ

Pendaftaran Pelajar

AMIL ZAKAT Lembaga Zakat Selangor

Tabung Dana Sumbangan

MTIAA menawarkan pendidikan berteraskan Tahfiz Akademik yang  memberi penekanan kepada aspek Thaqafah, Dakwah dan Tarbiah bertunjangkan jatidiri Muslim Muttaqin. 

⇒DAFTAR PERMOHONAN MASUK MTIAA

MTIAA @ INFO

MTIAA @ Berita