Maahad Tarbiah Islamiah Al-Ansar [MTIAA] merupakan sebuah institusi pendidikan berteraskan Tahfiz Akademik yang meletakkan Pentarbiahan sebagai tunjang utama. MTIAA berdaftar dibawah Jabatan Agama Islam Selangor dengan Kod Sekolah BZH3004.

Amil Zakat MTIAA

Alhamdulillah MTIAA secara rasmi telah dilantik sebagai Amil Zakat Bertauliah Lembaga Zakat Selangor. Pihak kami menyediakan kemudahan untuk pembayaran zakat mengikut kategori yang tertera dalam infografik. Hubungi Amil Bertauliah MTIAA untuk maklumat lanjut.

“Zakat adalah Ibadah dan Penyucian Jiwa Kepada Allah Taala”