Maahad Tarbiah Islamiah Al-Ansar [MTIAA] merupakan sebuah institusi pendidikan berteraskan Tahfiz Akademik yang meletakkan Pentarbiahan sebagai tunjang utama. MTIAA berdaftar dibawah Jabatan Agama Islam Selangor dengan Kod Sekolah BZH3004.

ANSARICamp1.0

ANSARICamp merupakan program yang dianjurkan bagi memberi pendedahan dan pendidikan kepada peserta tentang bagaimana menjadi muslim yang baik dari sudut jatidiri, akhlak keperibadian serta peranan sebagai seorang mukallaf.

ANSARICamp- Remaja Muslim siri 1 yang mengambil masa selama 3 hari 2 malam akan memberi penekanan kepada Pembinaan Sahsiah, motivasi pelajar dan pendidikan fardhu ain yang memfokuskan kepada teknik solat dan penguasaan bacaan al-quran serta jatidiri dan ketahanan diri.

UNTUK MAKLUMAT LANJUT LAYARI https://ansaricamp.maahadalansar.edu.my/