Maahad Tarbiah Islamiah Al-Ansar [MTIAA] merupakan sebuah institusi pendidikan berteraskan Tahfiz Akademik yang meletakkan Pentarbiahan sebagai tunjang utama. MTIAA berdaftar dibawah Jabatan Agama Islam Selangor dengan Kod Sekolah BZH3004.

KURSUS SEMBELIHAN

Alhamdulillah Sepanjang Minggu Tarbawi anak anak alansar telah didedahkan dengan pelabagai program Fardhu ain dan Fardhu Kifayah serta teknik sembeliah ayam. Semoga menjadi pelajaran untuk masa mendatang buat anak anak pelajar.