Maahad Tarbiah Islamiah Al-Ansar [MTIAA] merupakan sebuah institusi pendidikan berteraskan Tahfiz Akademik yang meletakkan Pentarbiahan sebagai tunjang utama. MTIAA berdaftar dibawah Jabatan Agama Islam Selangor dengan Kod Sekolah BZH3004.

LADAP GURU MTIAA

Alhamdulillah bagi memperkasakan lagi kemahiran guru-guru, MTIAA telah menganjurkan kursus LADAP  yang bertajuk Pedagogi Pendidikan oleh Tuan Fazdi Harun Pensyarah Jabatan Bahasa Arab. IPG Bangi.