MTIAA - INFORMASI

Maklumat Rasmi berkaitan MTIAA. Laman ini hanyalah sekadar memberikan maklumat ringkas. Hubungi MTIAA untuk maklumat lanjut.

PENDIDIKAN MTIAA

Pentarbiahan MTIAA merupakan satu usaha bersepadu dan berterusan ke arah melahirkan generasi Islam yang unggul dari aspek sahsiah, ilmu dan amalan yang bertunjangkan kepada ISLAM, IMAN DAN IHSAN yang menjadikan ALLAH sebagai MATLAMAT, RASULULLAH sebagai PEMIMPIN, AL-QURAN sebagai PERUNDANGAN, JIHAD sebagai JALAN dan SYAHID sebagai cita-cita yang sentiasa diimpikan.
Mengambil kira potensi dan bakat yang sedia ada ke arah membentuk peribadi unggul pelajar. Ini bertujuan mempersiapkan diri mereka sebagai umat yang mengamalkan cara hidup Islam dalam kehidupan seharian supaya diredhai oleh Allah SWT di dunia dan di akhirat.

  • VISI
    Memartabatkan sistem pentarbiyahan dan pendidikan Islam
  • Mengangkat martabat anak yatim yang tak bekemampuan serta golongan miskin khususnya dan masyarakat Islam amnya dalam melahirkan insan kamil di Malaysia melalui pentarbiyahan Islam secara holistik sebagai elemen terpenting.
  • MISI
    Meningkatkan kualiti pentarbiyahan (pengajaran, pembelajaran, pendidikan dan bimbingan) serta pentadbiran bagi menjadikan MTIAA sebagai pilihan utama kepada masyarakat Muslim